آزمون آنلاین

امتحان شیمی اول

امتحان شیمی برای دانش آموزان پایه اول طراحی شده است که نمره ی آن به طور مستقیم بر روی نمره  مستمر تاثیر گذار است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

امتحان شیمی پایه دوم

تحان شیمی برای دانش آموزان پایه دوم طراحی شده است که نمره ی آن به طور مستقیم بر روی نمره  مستمر تاثیر گذار است.
 

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.