تعالی مدیریت مدرسه
 

دبیرستان دخترانه هیات امنائی بوعلی سینا ، از سال تحصیلی 95-94 مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه می باشد.

برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاه تعالی بخش , مدرسه محور , مشارکت جو و کیفیت مدار شرایطی را فراهم آورد  تا با تکیه بر رویکرد برنامه محوری و ارائه بازخوردهای مستمر ، یادگیری مؤثرتر گردد و میزان بهره وری مدرسه در یاددهی و یادگیری افزایش یابد...
برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاه تعالی بخش , مدرسه محور , مشارکت جو و کیفیت مدار شرایطی را فراهم آورد که موارد ذیل در مدرسه تحقق یابد : 

1-شناسایی عوامل تأثیر گذار بر فرآیند یادگیری در مدرسه

2-اتخاذ رویکرد برنامه محوری در مدارس

3-تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی برای مدرسه

4-سنجش مستمر عملکرد مدرسه در اجرای طرح عملیاتی

5-شناسایی راه های بهبود اجرای طرح

   6- ارتقاء کیفیت مدیریت مدرسه و افزایش بهره وری در مدرسه

سند تحول بنیادین مدرسه :

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأیید سند فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران مصوبه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که مشتمل بر 8 فصل در جلسات متعدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390 به تصویب نهایی رسیده است و از آذر ماه سال 1390 لازم الاجرا است.

عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیر ساخت های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسان شایسته کشور در عرصه های مختلف است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه , جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی – ایرانی باشد, نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر , منابع و امکانات لازم و تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد.

در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش , کوشش شده است تا با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزشهای بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران , چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود ؛ که در این افق ترسیم گر ایرانی توسعه یافته , با جایگاه اول اقتصادی – علمی و فنآوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی – انقلابی و الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین المللی است.

( برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش – آذر ماه 1390)

 

به امید روزی که تحولی بنیادین در جهت سازندگی و آبادانی ایران اسلامی و بالندگی فرزندان این آب و خاک صورت گیرد

و به امید آنکه تحول بنیادین آغازی برای تحول و پویندگی تمامی جهانیان باشد.