مقالات و بروشورهای مشاوره : 
 
 
     
 
  سخن مشاور : 

 

 یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند،اطلاعیه بزرگی رادرتابلوی اعلانات دیدندکه روی آن نوشته شده بود،دیروز  فردی  که  مانع   پیشرفت شما دراین اداره بود درگذشت.شما را به شرکت در مراسم تشیع جنازه  که ساعت 10 درسالن اجتماعات  برگزار میشود دعوت    می کنیم. در ابتدا،همه ازدریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت شدنداما پس ازمدتی ،کنجکاو میشدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده است.این کنجکاوی،تقریبا تمام کارمندان را درساعت 10به سالن اجتماعات کشاند.رفته رفته که جمعیت زیاد می شدهیجان هم بالا می رفت همه پیش خود فکر می کردند:این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟به هرحال خوب شد که مرد ! کارمندان در صفی قرار گرفتند ویکی یکی نزدیک تابوت می رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه می کردندناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد. آینه ای درون تابوت قرار داده شده بود  وهر کس به درون تابوت نگاه می کرد، تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما.شما تنها کسی هستید که  می توانید زندگی تان را متحول کنید.شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید.شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.زندگی شما وقتی که دوستانتان، محل تحصیلتان، یا محل زندگیتان تغییرمی کند،دستخوش تغییر نمی شود.

 

زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر می کند که شما تغییر کنید،باورهای محدود کننده خود را کنار بگذارید وباور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان می باشید. مهم ترین رابطه ای که در زندگی می توانید داشته باشید،رابطه با خودتان است. خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید، از مشکلات، از غیر ممکن ها و چیز های از دست داده نهراسید، خودتان و واقعیت های زندگی خودتان را بسازید. دنیا مثل آینه است.انعکاس افکاری که فرد قویاَ به آنها اعتقاد دارد را به او باز می گرداند.

 مشاور دبیرستان بوعلی – وحید پور 

 
 
 
  اخبار و گزارشات

هیچ خبری یافت نشد.