کادر اداری دبیرستان بوعلی سینا
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت روزهای کاری ساعت مراجعه
1
سرکار خانم محبی
مدیریت هر روز 8-14
2 سرکار خانم عتیقی نژاد معاون آموزشی هر روز 8-14
3 سرکار خانم شهابی معاون آموزشی هر روز 8-14
4 سرکار خانم علی نیا معاون اجرایی هر روز 8-14
5 سرکار خانم عشقی معاون پرورشی هر روز 8-14
6 سرکار خانم نوروزی امور دفترداری هر روز 8-14
7 سرکار خانم وحیدپور مشاور پایه سوم شنبه - یکشنبه - چهارشنبه 8-14
8 سرکار خانم ایمان پرست مشاور پایه چهارم هر روز 8-14
9 سرکار خانم یگانه پشتیبان پایه دوم شنبه - یکشنبه - سه شنبه 8-14